پرداخت نخستین مرحله یارانه به سازمان حمل و نقل ریلی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15859

QR: پرداخت نخستین مرحله یارانه به سازمان حمل و نقل ریلی شیراز