مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور:اختصاص ١٢ هزار میلیارد تومان برای توسعه قطارشهری کشور

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22892

QR: مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور:اختصاص ١٢ هزار میلیارد تومان برای توسعه قطارشهری کشور