رئیس شورای اسلامی شهر شیراز:رینگ خطوط یک و دو متصل شوند.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25506

QR: رئیس شورای اسلامی شهر شیراز:رینگ خطوط یک و دو متصل شوند.