آگهی مناقصهB-SH-1402/T49 : اجاره مکان تجاری واقع درمحوطه ساختمان مرکزی سازمان حمل و نقل ریلی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30356

QR: آگهی مناقصهB-SH-1402/T49 : اجاره مکان تجاری واقع درمحوطه ساختمان مرکزی سازمان حمل و نقل ریلی