آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-238/1400خرید و اجرای فیبر نوری خط ۲ مترو شیراز به همراه متعلقات مربوطه خط ۲ مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22401

QR: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-238/1400خرید و اجرای فیبر نوری خط ۲ مترو شیراز به همراه متعلقات مربوطه خط ۲ مترو شیراز