لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14176

QR: آگهی مزایده شماره B-SH-T18