آگهی مناقصه شماره B-SH 4/95 انجام خدمات فنی، مهندسی ، تعمیرات و نگهداری خطوط و سوزن های ابنیه فنی مسیر فاز یک خط یک

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8038

QR: آگهی مناقصه شماره B-SH 4/95 انجام خدمات فنی، مهندسی ، تعمیرات و نگهداری خطوط و سوزن های ابنیه فنی مسیر فاز یک خط یک