آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره SH-128/93 عملیات اجرایی احداث ۵ واحد گذرگاه عرضی بین تونلهای خط ۱

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6381

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره SH-128/93 عملیات اجرایی احداث ۵ واحد گذرگاه عرضی بین تونلهای خط ۱