کارکنان قطار شهری شیراز با اهداء خون خود به استقبال ماه رجب رفتند

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4813

QR: کارکنان قطار شهری شیراز با اهداء خون خود به استقبال ماه رجب رفتند