پروژه هایی مانند مترو زمینه تحقق شعار انسان محوریست.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12483

QR: پروژه هایی مانند مترو زمینه تحقق شعار انسان محوریست.