لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3703

QR: ورود ۵ واگن دیگر از قطارهای متروئی به شیراز