لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6786

QR: مجتمع ایستگاهی احسان (تجاری – اداری – گردشگردی)