فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج سردار شهید جمال توتونچی معارفه شد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14000

QR: فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج سردار شهید جمال توتونچی معارفه شد