فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 229 / 1400 تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۱۴ دستگاه پله برقی مربوط به ۳ ایستگاه در مسیر خط دو قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21658

QR: فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 229 / 1400 تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۱۴ دستگاه پله برقی مربوط به ۳ ایستگاه در مسیر خط دو قطار شهری شیراز