لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15749

QR: ضدعفونی مترو در شیراز انجام شده است