رئیس سازمان حمل و نقل ریلی:شروع مجدد خدمات رسانی مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=20011

QR: رئیس سازمان حمل و نقل ریلی:شروع مجدد خدمات رسانی مترو