برپائی نمایشگاه رمضانیه در ایستگاههای نمازی و زندیه متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14380

QR: برپائی نمایشگاه رمضانیه در ایستگاههای نمازی و زندیه متروی شیراز