بازدید دکتر پاک فطرت شهردار شیراز از پروژه ایستگاه امام حسین (ع)

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9071

QR: بازدید دکتر پاک فطرت شهردار شیراز از پروژه ایستگاه امام حسین (ع)