بازدید دکتر ایمانیه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معاون وزیر بهداشت و درمان در استان فارس،از ایستگاه نمازی متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7954

QR: بازدید دکتر ایمانیه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معاون وزیر بهداشت و درمان در استان فارس،از ایستگاه نمازی متروی شیراز