افزایش ساعات بهره برداری متروی شیراز از ۸ ساعت به ۱۰ ساعت در روز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5424

QR: افزایش ساعات بهره برداری متروی شیراز از ۸ ساعت به ۱۰ ساعت در روز