لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9277

QR: آگهی مناقصه شماره SH-169/95 تأمین ۱۳۰ نفر نیروی نگهبانی