آگهی مزایده شماره۲۱ B-SH-T اجاره فضای تجاری ایستگاه های خط یک

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14694

QR: آگهی مزایده شماره۲۱ B-SH-T اجاره فضای  تجاری ایستگاه های خط یک