لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14818

QR: آگهی حراج شماره۲۲ B-SH-T فضاهای تجاری خط یک