آگهی تجدید مناقصه شماره SH-236/1400-B نسبت به خرید ۱۴۴۵ عدد باتری سیلد لید اسید به همراه یک دستگاه آناالیزر باتری قطار شهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22672

QR: آگهی تجدید مناقصه شماره SH-236/1400-B نسبت به خرید ۱۴۴۵ عدد باتری سیلد لید اسید به همراه یک دستگاه آناالیزر باتری قطار شهری