آگهی مناقصه شماره SH-160/94 عملیات نصب ۷ پست SSS واجرای کابل۲۰ کیلو ولت فاز۲ وایستگاه نمازی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6462

QR: آگهی مناقصه شماره SH-160/94 عملیات نصب ۷ پست SSS واجرای کابل۲۰ کیلو ولت فاز۲ وایستگاه نمازی