آگهی مزایده عمومی : شماره SH-T37 فروش اقلام ضایعاتی در ۶۲ ردیف

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25696

QR: آگهی مزایده عمومی : شماره SH-T37 فروش اقلام ضایعاتی در ۶۲ ردیف