لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12420

QR: آگهی مزایده عمومی شماره SH-T13