آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران- (فراخوان نخست) خط ۲ قطار شهری شیراز (EPC+F)مناقصه

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10678

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران- (فراخوان نخست)  خط ۲ قطار شهری شیراز  (EPC+F)مناقصه