آخرین و بیستمین ایستگاه خط یک مترو شیراز بهره برداری رسید.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=17036

QR: آخرین و بیستمین ایستگاه خط یک مترو شیراز بهره برداری رسید.