مهندس رعیت پیشه

۱۳۹۵/۱۱/۱۲

بازدید دکتر پاک فطرت شهردار شیراز از پروژه خط ۲ مترو

۱۳۹۵/۰۶/۲۱

ایستگاه احسان

۱۳۹۵/۰۶/۲۰

ایستگاه شریعتی

۱۳۹۵/۰۶/۱۹

ایستگاه میرزای شیرازی

۱۳۹۵/۰۶/۱۸

ایستگاه شاهد

۱۳۹۵/۰۶/۱۷

ایستگاه قصرالدشت

۱۳۹۵/۰۶/۱۶

ایستگاه شهید مطهری

۱۳۹۵/۰۶/۱۵

ایستگاه شهید آوینی

۱۳۹۵/۰۶/۱۴

ایستگاه نمازی

۱۳۹۵/۰۶/۱۲

ایستگاه امام حسین (ع)

۱۳۹۵/۰۶/۱۱

ایستگاه زندیه

۱۳۹۵/۰۶/۰۹

ایستگاه ولی عصر (عج)