ساخت و توسعه خط دو

رکورد 820 متر حفاری تونل درماه
رکورد 532 رینگ سگمنت درماه
طول خط 2 حدود 15/1 کیلومتر
با 13 ایستگاه از شمال تا جنوب شیراز
ایستگاه امام حسین (ع) با عمق 34 متر
دستگاه حفار شماره یک از چهارراه گمرک عبور کرده و در حال پیش روی به سمت میدان امام حسین (ع) است بیشتر بدانیم


insta-icon-min

اینستاگرام ما

از آخرین رویدادهای ما باخبر شوید
ورود به اینستاگرام ما
 
lines-map-icon002-min

اشیاء گمشده

نحوه یافتن اشیاء گمشده شما
ورود به بخش اشیاء گمشده
 

 
lines-map-icon-min (1)

نقشه و اطلاعات خطوط

نقشه و اطلاعات خطوط مترو را مشاهده کنید
نمایش نقشه و اطلاعات خطوط مترو
 
lines-map-icon001-min

اطلاعات ایستگاه ها

اطلاعات ایستگاه های هر خط را مشاهده کنید
نمایش اطلاعات ایستگاه های مترو

دستگاه مکانیزه حفاری