۱۳۹۹/۰۱/۲۴

مهندس اسکندر پور شهردار محترم شیراز در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو

[…]
۱۳۹۸/۰۷/۱۸

روزانه ۱۰۰ هزار نفر متروی شیراز

۱۳۹۳/۰۳/۲۶

ویدیو خبر ۲۱ شبکه یک سیما

[…]