۱۳۹۹/۰۱/۲۴

مهندس اسکندر پور شهردار محترم شیراز در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو

[…]
۱۳۹۳/۰۳/۲۶

ویدیو خبر ۲۱ شبکه یک سیما

[…]