تازه ترین اخبار و اطلاعیه های سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

sl-(5)-compressor
metro-map-compressor
sl-(1)-compressor
sl-(4)-compressor

پیام مدیر عامل


نظم و ترتیب و ایمنی از مهم ترین پارامترهای دستیابی به موفقیت و تعالی هر سازمانی به شمار می رود که لازمه آن تدوین برنامه دقیق زمان بندی شده در جهت ایجاد محیطی سازمان یافته، مرتب، پاکیزه و استاندارد می باشد.
در راستای دستیابی به هدف تعالی سازمانی، پیاده سازی اصول برنامه تحول اداری بایستی مد نظر قرار گیرد که یکی از مهمترین شاخصه های آن اصول آراستگی محیط کار (5S) است که از اصول پایه و سنگ بنای ایجاد بهبود در مسیر تحول اداری می باشد. این اصل دارای ابعاد گوناگونی همچون نظم، شناسایی و ردیابی، ایمنی، پاکیزگی، آموزش، انضباط، بازیابی و بهبود است که علیرغم ساده بودن مفهوم، نقش عمده ای در ارتقای کیفیت و بهره وری ایفا می نماید.
محيط آراسته در شكل دادن عقايد و ديدگاه هاي مثبت درباره كاركنان نقش به سزائی دارد و نظام آراستگي با تاكيد بر آراستگي جنبه هاي سخت و نرم محيط هاي كاري ، روحيه ، نشاط ، ایمنی وکیفیت را به ارمغان مي آورد و با حذف محدوديت هاي محيطي، كارآيي و سلامت کارکنان را افزايش مي دهد. نگاهي به اهداف و مفاهيم نظام آراستگي و مراحل اجراي آن و بررسي تاريخچه ونسبتش با فرهنگ ملي و ديني و آثار و نتايج آن و نیز نظم وترتیب و وقت شناسي دراجرای برنامه های عبادی و دستورات دینی از جمله نماز به حدی روشن است که نشان می دهد پرداختن به نظام آراستگي یک ضرورت به شمار می رود.
در این راستا این سازمان در نظر دارد با پیاده سازی نظام آراستگی، قدم بزرگی در جهت ارتقای کیفیت و بهره وری بردارد و لازم است تک تک کارکنان مجموعه بزرگ قطار شهری شیراز نقش موثر خود را در مسیر تحقق این مهم ایفا نمایند تا بتوانیم با همراهی یکدیگر به تعالی سازمانی دست یابیم.