مزایده فضای تجاری

۱۴۰۲/۱۰/۲۸

آگهی تجدید حراج حضوری شماره B-SH-T50 با موضوع : اجاره مکان های تجاری ایستگاه خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۲/۱۰/۲۱

آگهی مناقصهB-SH-1402/T49 : اجاره مکان تجاری واقع درمحوطه ساختمان مرکزی سازمان حمل و نقل ریلی

[…]
۱۴۰۲/۱۰/۱۴

آگهی تجدید حراج حضوری : شماره B-SH-T48 با موضوع اجاره مکان های تجاری ایستگاه خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۲/۱۰/۰۴

آگهی حراج حضوری : شماره B-SH-T47 با موضوع اجاره مکان تجاری واقع در ایستگاه های خط یک مترو

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

آگهی حراج حضوری : شماره B-SH-T46 با موضوع اجاره مکان تجاری واقع در ایستگاه های خط یک مترو

[…]
۱۴۰۲/۰۸/۲۸

آگهی مناقصه – حراج حضوری شماره B-SH-T45

[…]
۱۴۰۲/۰۸/۲۰

فراخوان عمومی ارایه ایده و شناسایی سرمایه گذار جهت فرصت های سرمایه گذاری

[…]
۱۴۰۲/۰۴/۱۹

آگهی حراج حضوری – B-SH-T43

[…]
۱۴۰۱/۱۲/۱۵

آگهی حراج حضوری : شماره B-SH-T41

[…]