افزایش ساعات بهره برداری متروی شیراز از ۵ ساعت به ۸ ساعت در روز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5157

QR: افزایش ساعات بهره برداری متروی شیراز از ۵ ساعت به ۸ ساعت در روز