معاون عمرانی وزیرکشور درمتروی شیراز

معاون عمرانی وزیرکشور درمتروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3162

QR: معاون عمرانی وزیرکشور درمتروی شیراز