مراسم عطر افشانی وگلباران قبور شهدا

مراسم عطر افشانی وگلباران قبور شهدا – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2785

QR: مراسم عطر افشانی وگلباران قبور شهدا