27 اردیبهشت؛ روز ارتباطات و روابط عمومی

حواسمان باشد ما در دنیایی زندگی می کنیم که تغییرات خیلی سریع اتفاق می افتند و این تغییرات در سیستم مترو نسبت به حوزه های دیگر کمی بیشتر و سریعتر است. بنابراین روابط عمومی مترو نسبت به هر زمان دیگر به خلاقیت و نوآوری بیشتری نیاز دارد تا بتواند پیامش را با روش های نوآورانه به مخاطبانش برساند. معنی همزیستی انسان، طبیعت و صنعت حمل و نقل هم همین است که از طبیعت محافظت کنم و به انسانها کمک کنیم زندگی بهتر و با کیفیت تری داشته باشند.
      
فلسفه وجودی سازمانها و شرکتها هم همین است که در جهت ایجاد رفاه مردم حرکت کنند و ارتقای کیفیت زندگی انسانها را مبنا قرار دهند.
با توجه به فضای جدید جهانی و نو شدن لحظه ای روشها و تکنولوژی شاید در همه جاها خیلی به برنامه ریزی های بلند مدت آنچنانی نیاز نداشته باشیم. برنامه ریزی های امروزه معمولا مبتنی بر اهداف و نتایج هستند و ما برای به نتیجه رساندن آنها حداکثر شش ماه فرصت داریم. در دنیای روابط عمومی هیچ روش برتری وجود ندارد. پس یک بازنگری به فعالیت های روزانه مان داشته باشیم و بررسی کنیم که چگونه می توانیم آن را از روز قبل بهتر و بهتر کنیم. خلاقیت را دست کم نگیریم و باید به همه بخش های روابط عمومی تزریق شود، در غیر این صورت در دور تسلسل باطل گرفتار خواهیم شد و هرگز به نتیجه دلخواه که به "حداکثر رساندن اعتماد" است نخواهیم رسید و سرمایه اجتماعی روابط عمومی که همان مردم داری است را از دست خواهیم داد.
باتبریک و گرامی داشــت روز روابط عمومی و ارتباطات،صمیمانه از تلاشگران این عرصه ،پیشکسوتان وهمکاران قدردانی می نمایــم، امید که با تلاش مســتمر برای خدمت به مردم عزیــز، قدردان نعمات الهی باشیم.
امین بیات
مدیر روابط عمومی و بین الملل سازمان حمل و نقل ریلی
27 اردیبهشت؛ روز ارتباطات و روابط عمومی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=26747

QR: ۲۷ اردیبهشت؛ روز ارتباطات و روابط عمومی