۳ هفته طلایی برای برخورداری از تخفیف ۱۵ درصدی عوارض

سعید مصفا افزود: با توجه به زمان تعیین شده از ششم تا پایان اسفند ماه جاری این زمان تحت هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و از ابتدای سال آتی، عوارض مشمول تعرفه جدید می‌شود.

مصفا با بیان این مطلب که پرداخت عوارض یکی از روش های علمی عمران در کلانشهرهاست افزود: یکی از ابزارهای لازم برای دستیابی به امر توسعه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها است، اگر شهرداری ها درآمد پایدار و ثابتی داشته باشند می توانند سطح خدمات خود را ارتقا دهند، زیرا برای پولی که مطمئن هستند وجود دارد، به راحتی می توانند برنامه‌ریزی کرد. به همین منظور شهرداری‌ها باید از طریق نهادهای فرهنگی و اجتماعی، فرهنگ پرداخت عوارض و رابطه مستقیم آن با کیفیت زندگی شهری و برخورداری از خدمات شهرداری را میان مردم رواج دهند، تا آنها نسبت به پرداخت به موقع مالیات و عوارض شهری ترغیب شوند.

وی یادآور شد: کیفیت خدمات شهری رابطه متقابل و نزدیکی با درآمد ثابت شهرداری دارد و درآمد ناشی از عوارض و مالیات نیز از مهم ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها محسوب می شود.

او با اشاره به همایش های برگزار شده شهری با رویکرد جلب مشارکت های شهروندان و تأثیر حضور شوراهای شهر بر فرهنگ سازی در حوزه پرداخت عوارض گفت: ارتباط شوراهای شهر با مردم یکی دیگر از مواردی است که می تواند مردم را ترغیب به پرداخت به موقع عوارض و مالیات شهری کند زیرا نمایندگان شوراهای شهر افرادی هستند که از سوی مردم انتخاب شده‌اند و رابطه متقابل و صمیمی با آنها دارند به همین دلیل قادر هستند تا با توجیه علت پرداخت به موقع عوارض شهری توسط مردم به شهرداری، آنها را به این کار ترغیب کنند.

۳ هفته طلایی برای برخورداری از تخفیف ۱۵ درصدی عوارض – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22929

QR: ۳ هفته طلایی برای برخورداری از تخفیف ۱۵ درصدی عوارض