29 دیماه روز هوای پاک

وقتی دی ماه به روز بیست و نهم می رسد، «هوای پاک» قدر گذاشته می شود؛ ثروت گرانقدری که امروز به رسم امانت به ما سپرده شده است. هوای پاک، آبروی شیراز است و مترو از ابتدای تولد بر این پیمان ماند که با حرکت و شتابِ مداوم، نگهدار آن باشد. شهروندانی که برای جابجایی در شهر مترو را انتخاب می کنند، حافظان باکرامت و آینده نگرِ این دیار افتخارآمیزند. آنها می خواهند که فرزندانشان آسمان را با مدادرنگی آبیِ روشن نقاشی کنند. آنها با اینکه سفر درون شهری خود را در زیر زمین آغاز و تمام می کنند، اما اطمینان دارند که آبی آسمانِ شهرشان پاکیزه و شفاف است. سازمان حمل و نقل شهری شیراز نیز به مِهر دستشان را می فشارد و برای قدردانی از دورنگری و محبتشان، بی وقفه می کوشد تا دامنه خدمت رسانی روز به روز گسترده تر شود.

29 دیماه روز هوای پاک – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=20898

QR: ۲۹ دیماه روز هوای پاک