شهردار شیراز: عزم جدی شهرداری برای به پایان رساندن عملیات اجرایی خط دو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16107

QR: شهردار شیراز: عزم جدی شهرداری برای به پایان رساندن عملیات اجرایی خط دو