روزانه ۱۰۰ هزار نفر متروی شیراز


روزانه ۱۰۰ هزار نفر متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14926

QR: روزانه  ۱۰۰ هزار نفر  متروی شیراز