لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14332

QR: آگهی تجدید مناقصه شماره SH-189/98-B