105 نفر کودک و نوجوان روشندل شیراز میهمان مترو شدند

105 نفر کودک و نوجوان روشندل شیراز میهمان مترو شدند – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9873

QR: ۱۰۵ نفر کودک و نوجوان روشندل شیراز میهمان مترو شدند