یقطین:در مسیر های شمال به جنوب در شیراز دچار فقر حرکتی هستیم و خط ۲ از این نظر بسیار حائز اهمیت است.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25536

QR: یقطین:در مسیر های شمال به جنوب در شیراز دچار فقر حرکتی هستیم و خط ۲ از این نظر بسیار حائز اهمیت است.