لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5964

QR: کشتی رام هشتم واگنهای شیراز در بندر پهلو گرفت