مسیر دسترسی خط اصلی به پایانه مرکزی قطار شهری به بهره برداری رسید

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13674

QR: مسیر دسترسی خط اصلی به پایانه مرکزی قطار شهری به بهره برداری رسید