لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=11971

QR: رام سیزدهم واگن های متروی شیراز روی ریل نشست