بازدید مدیر عامل از پیشرفت دپوی مرکزی متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6025

QR: بازدید مدیر عامل از پیشرفت دپوی مرکزی متروی شیراز