اصنافی: بنای خود را بر این گذاشته که رویداد‌های مترویی را مستمر رصد کنیم.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23580

QR: اصنافی: بنای خود را بر این گذاشته که رویداد‌های مترویی را مستمر رصد کنیم.